321
KHÓA HỌC CHỤP ẢNH BẰNG ĐIỆN THOẠI ĐẸP NHƯ MÁY ẢNH CHUYÊN NGHIỆP TRONG 7 NGÀY

7 NGÀY THAY ĐỔI TRÌNH ĐỘ CHỤP ẢNH

Những bài học dễ áp dụng giúp bạn thay đổi trực tiếp trình độ chụp ảnh của mình

Hiểu các chức năng thành phần trong lightroom
Kéo màu trong sáng trong lightroom
Kéo màu film trong lightroom
KHÓA HỌC CHỈNH SỬA ẢNH CHUYÊN NGHIỆP BẰNG LIGHTROOM
KHÓA HỌC CHỤP ẢNH BẰNG ĐIỆN THOẠI CẤP TỐC 2H

HỌC 2H DÙNG CẢ ĐỜI

Những bài học dễ áp dụng giúp bạn thay đổi trực tiếp trình độ chụp ảnh của mình